Tájékoztató református hit-és erkölcstan oktatásról

református hit-és erkölcstan

A változó világban maradandó értékekre van szükség. Isten igéje örök az állandó változások között is. 

Miért jó, ha gyermekemnek a hit-és erkölcstan órát választom?
Egyrészről mert az alapműveltség része a Biblia ismerete. Szentírási történetekből előkerülnek olyan fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása segítheti gyermeke eligazodását az élet dolgaiban. Például család, barátok, elfogadás, konfliktusok kezelése, empátia stb.

Ki járhat hit-és erkölcstan órára?
Nem szükséges keresztség vagy felekezeti elköteleződés ahhoz, hogy hit-és erkölcstanra írassa gyermekét, de fontos tudnia, hogy gyermekének a Bibliát tanítjuk, keresztyén értékrendet és világnézetet.

Át lehet-e iratkozni év közben az etikáról hittanra, és fordítva?
Nem. A döntés teljes tanévre szól. Ha módosítani kívánja a következő tanévre, azt május 20-ig írásban teheti meg az igazgatónál.

Mi az, amit a református hittannal kínálunk?
Órarendbe illesztett tanórát, ami nem a délutáni különóráktól veszi el az időt. Az etika minden témáját felölelő, igényes mai nyelven szóló tankönyvcsaládot. Játékos, élvezetes és élményt adó órákat.

Mi a teendőm református hit-és erkölcstan választása esetén?   

  • Beiratkozáskor:     kitölteni a nyilatkozatot és beírni a Református hit-és erkölcstant
  • 2-7. évfolyamon:     ha nem szeretne változtatni, nem kell tennie semmit 

Bővebb tájékoztató: www.hittan.info

Kapcsolat helyben:
Csömöri Református Egyházközség 
magvetohaza.hu * +36 30 074 7576 * 2141 Csömör, Emlékmű köz 4.
Esztergály Előd Gábor lelkipásztor 
dr. Vermes Péter Ivánné – hittanoktató - vermesne.ria@gmail.com

 

Címkék